Ẩm thực

Sultan

Chế độ ăn kiêng

  • Kosher (dành cho người theo đạo Do Thái)
  • Ăn chay

Không gian

  • Phù hợp với gia đình
  • Truyền thống

Các chi tiết khác

  • Tự chọn (buffet)
  • Chỗ ngồi ngoài trời

Plaza

Chế độ ăn kiêng

  • Kosher (dành cho người theo đạo Do Thái)

Không gian

  • Lãng mạn

Các chi tiết khác

  • Chỉ phục vụ khách đến nghỉ